06.03.2013. sēdes protokols

Nav komentāru

                                        Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes studentu pašpārvaldes sēdes protokols  Rīgā 06.03.2013. Sēdes sākums – 18:18 Sēdi vada –     Juris Ķibilds Sēdi protokolē – Kristīne Čerļenoka Sēdē piedalās –Juris Ķibilds, Kristīne Čerļenoka, Zane Kušnere, Kārlis Vilks, Agija Lāce, Elīna Birkava, […]