20.03.2013. sēdes protokols

Nav komentāru

Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes studentu pašpārvaldes sēdes PROTOKOLS Rīgā     (20.03.2013) Sēdes sākums – 18:20 Sēdi vada – Juris Ķibilds Sēdi protokolē – Agija Lāce Sēdē piedalās – Elīna Birkava, Jolanta Jakovļeva, Zane Kušnere, Juris Ķibilds, Linda Robalte, Dita Pelnēna, Kārlis Vilks, Agija Lāce, Aleksejs Fjodorovs, Laura Gaile, Roberts Lipskijs, Oskars Līkops Darba kārtība: Pārstāvju vēlēšanas uz LU Satversmes […]