Ievēlēta LU BF SP valde!

Nav komentāru

15.novembrī LU BF SP biedri tikās pirmajā sēdē, lai vēlētu valdi.

Atklātā balsojumā vienbalsīgi apstiprināja BF SP jauno sastāvu. Visu valdes locekļu vēlēšanas tika veiktas aizklāti. Tika izvirzīti vairāki kandidāti un katrs tika uzklausīts 3 minūtes, 5 minūtes atvēlētas jautājumiem un 10 minūtes apspriešanai.

Kandidāti:

  • Uz priekšsēdētāja amatu kandidatūru uzturēja Stefānija Dubra (par 11, pret 4, atturas 1).
  • Uz priekšsēdētāja vietnieku kandidatūru uzturēja Zane Alsberga (par 15, pret 1, atturas 0).
  • Uz kultūras komisijas vadītāja amatu kandidēja Ita Leišavniece (par 6, pret 7, atturas 3) un Kristīne Soboļevska (par 9, pret 3, atturas 4).
  • Uz sabiedrisko attiecību komisijas vadītāja amatu kandidēja Rebeka Šķērstiņa (par 2, pret 8, atturas 6), Maija Rozenberga (par 1, pret 9, atturas 6) un Sandra Dombrovska (par 13, pret 2, atturas 1).
  • Uz akadēmiskās komisijas vadītāja amatu kandidatūru uzturēja Katrīna Daila Neiburga (par 16, pret 0, atturas 0).

Par LU BF SP valdes locekļiem kļūst:

  • Priekšsēdētāja – Stefānija Dubra.
  • Priekšsēdētāja vietniece – Zane Alsberga.
  • Kultūras komisijas vadītāja – Kristīne Soboļevska.
  • Sabiedrisko attiecību komisijas vadītāja – Sandra Dombrovska.
  • Akadēmiskās komisijas vadītāja – Katrīna Daila Neiburga.

Ar Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes studentu pašpārvaldes sēdes protokolu var iepazīties šeit2016.11.15.BF_SP_sedes_protokols_VELESANAS (1)

Šķirkļi: Der zināt, Pašpārvalde, Sēdes

LU Bioloģijas fakultātes Studējošo pašpārvalde

Rakstam “Ievēlēta LU BF SP valde!” nav komentāru

Leave a Reply

Logged in as admin. Logout »