Starptautisko zinātnisko konferenču konkurss

Nav komentāru

  Tiek izsludināta pretendentu pieteikšanās LU BF Studējošo pašpārvaldes Starptautisko zinātnisko konferenču konkursam. Pieteikumi SZKK iesniedzami no šā gada 8. maija līdz 4. decembrim. Katra pieteikuma izvērtēšana notiek divu nedēļu laikā kopš tā iesniegšanas. SZKK finansējuma fonds ir 420.00 €. Ar konkursa nolikumu ikviens var iepazīties http://ej.uz/4mar un 220. telpā.