Tradīcijas

Kā jau katrai iestādei ar pietiekami ilgu vēsturi (to var izlasīt http://priede.bf.lu.lv/parbf/vesture/veesture.shtml), Bioloģijas fakultātei laika gaitā ir izveidojies savs tradīciju kopums. Gluži kā dzīvā daba, arī tradīcijas pakļaujas zināmai evolūcijai un dabiskajai izlasei. Šo procesu rezultātā pašlaik aktuālās tradīcijas ir šādas:

Nakts uz Raga

Akadēmiskā gada sākumā, tieši pirms Aristoteļa svētkiem pirmā kursa studentus gaida iepazīšanās pasākums BF mācību prakses bāzē Kolkā. Trīs dienu garumā jaunie studenti iepazīst savus kursabiedrus, vecākos studentus, pasniedzējus un fakultāti kopumā, saliedējas un izklaidējas.


Biologu nakts

Biologu nakts ir pirmā kursa rīkots pasākums, kurā viņi prezentē sevi pārējiem biologiem. Tā kā no Biologu nakts kvalitātes ir atkarīga iesvētību smaguma pakāpe, pirmais kurss vienmēr parūpējas, lai tā būtu lieliska ballīte gan viņiem pašiem, gan citiem biologiem.


Iesvētības jeb Fuksene

Nosaukums arī visu pasaka par pasākuma būtību. BF var lepoties ar interesantām un smieklīgām iesvētību izdarībām. Tiesa, jaunais biologs pēc iesvētību drosmīgas izturēšanas vēl nebūt nekļūst par īstu biologu. Par tādu viņš var saukties, kad ir pabeidzis vasaras praksi Kolkā.

Mediums

Mediums nozīmē viduspunktu ceļā līdz bioloģijas bakalaura grādam. Šis ir otrā kursa rīkots pasākums, kura zemteksts ir atskatīties uz fakultātē pavadīto laiku un parādīt pārējiem biologiem, ko kurss ir iemācījies un kā attīstījies kopš pašu rīkotās iepriekšējā gada Biologu nakts.

Gada students gada pasniedzējs (GSGP)

Fakultātes saimes izvirzītie Gada studenta un Gada pasniedzēja titula kandidāti sacenšas uz savu garīgo un radošo spēju robežas, lai pārliecinātu neatkarīgo žūriju, ka tieši viņi ir pelnījuši tiesības visu nākamo gadu nēsāt Gada studenta vai pasniedzēja nosaukumu.


Bioairis

Pēdējo gadu laikā Bioloģijas fakultāte tikusi arī pie sava laivu brauciena. Trīs pavasara/vasaras dienu garumā biologi un viņu draugi sēžas laivās un iekaro kādu no Latvijas upēm.


Kā tradīcija noteikti jāmin arī cūkzivs. Katrs kurss studiju sākumā rada savu talismanu – cūkzivi – un uzdrukā to uz melniem krekliem, ko valkā ar lepnumu gan fakultātē, gan ārpus tās. Pirmās cūkzivs rašanās laiks un apstākļi gan ir noslēpums, ko neviens nespēj atminēt.