Sēdes

Ievēlēta LU BF SP valde!

Leave a response »

15.novembrī LU BF SP biedri tikās pirmajā sēdē, lai vēlētu valdi.

Atklātā balsojumā vienbalsīgi apstiprināja BF SP jauno sastāvu. Visu valdes locekļu vēlēšanas tika veiktas aizklāti. Tika izvirzīti vairāki kandidāti un katrs tika uzklausīts 3 minūtes, 5 minūtes atvēlētas jautājumiem un 10 minūtes apspriešanai.

Kandidāti:

 • Uz priekšsēdētāja amatu kandidatūru uzturēja Stefānija Dubra (par 11, pret 4, atturas 1).
 • Uz priekšsēdētāja vietnieku kandidatūru uzturēja Zane Alsberga (par 15, pret 1, atturas 0).
 • Uz kultūras komisijas vadītāja amatu kandidēja Ita Leišavniece (par 6, pret 7, atturas 3) un Kristīne Soboļevska (par 9, pret 3, atturas 4).
 • Uz sabiedrisko attiecību komisijas vadītāja amatu kandidēja Rebeka Šķērstiņa (par 2, pret 8, atturas 6), Maija Rozenberga (par 1, pret 9, atturas 6) un Sandra Dombrovska (par 13, pret 2, atturas 1).
 • Uz akadēmiskās komisijas vadītāja amatu kandidatūru uzturēja Katrīna Daila Neiburga (par 16, pret 0, atturas 0).

Par LU BF SP valdes locekļiem kļūst:

 • Priekšsēdētāja – Stefānija Dubra.
 • Priekšsēdētāja vietniece – Zane Alsberga.
 • Kultūras komisijas vadītāja – Kristīne Soboļevska.
 • Sabiedrisko attiecību komisijas vadītāja – Sandra Dombrovska.
 • Akadēmiskās komisijas vadītāja – Katrīna Daila Neiburga.

Ar Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes studentu pašpārvaldes sēdes protokolu var iepazīties šeit2016.11.15.BF_SP_sedes_protokols_VELESANAS (1)

23.11.15. BF SP sēde – Mums ir jauna Valde!

Leave a response »

23. novembrī pirmo reizi uz sēdi sanāca jaunais BF SP sasaukums, lai vēlētu valdi un citus amatus. Mūsu jaunā valde ir:

Priekšsēdētāja – Evelīna Puzo

Priekšsēdētājas vietniece – Zane Ozoliņa

Akadēmiskās komisijas vadītāja – Agija Lāce

Kultūras komisijas vadītājs – Teodors Millers

Sabiedrisko attiecību komisijas vadītāja – Anna Kiršteina

 

Ar pārējo var iepazīties sēdes protokolā:

2015.11.23.BF_SP_sedes_protokols

05.11.15. BF SP sēdes protokols

Leave a response »

Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes studentu pašpārvaldes sēdes

PROTOKOLS

Rīgā    

2015.11.05.

Sēdes sākums – 19:45

Sēdi vada – Zane Ozoliņa

Sēdi protokolē – Liene Dārta Dumpe

Sēdē piedalās – Zane Ozoliņa, Agija Lāce, Evelīna Puzo, Žanete Zommere, Jēkabs Frīdmanis,  Jānis Stāvusis, Katrīna Daila Neiburga, Aija Treimane, Elviss Bērtulis, Kārlis Dūmiņš, Anna Kiršteina, Anita Bērziņa, Laura Hippe, Kristīne Štikāne, Kristīne Soboļevska, Dita Pelnēna, Linda Feldmane, Liene Dārta Dumpe, Linda Vēsma, Jānis Gruduls.

Viesi – Elīna Moroza, Elīza Skutāne

 

Darba kārtība:

1.Valdes jaunumi.

Priekšsēdētāja Zane Ozoliņa:

Notikusi fakultātes domes sēde, tajā apstiprināta profesoru padome, kuras priekšsēdētāja amatā ievēlēts Ģederts Ieviņš. Apstiprināta arī Bakalaura un maģistra darbu vērtēšanas komisijas. Tiek organizēta mēbeļu izvešana no Kronvalda bulvāra 4, daļa tiks pārvesta un jaunajām telpām Torņakalnā, daļa – uz Kolkas prakses bāzi. No Pastēra institūta ir pienācis paziņojums par pieejamām prakses vietām ar stipendiju labākajiem maģistratūras un doktorantūras studentiem.

Ir gatavi biologu krekli, tie atrodas LU SP birojā.

 

Priekšsēdētājas vietniece Žanete Zommere:

Biologu hūdiju pasūtījums notiek, tie varētu būt pieejami nākamnedēļ.

 

Kultūras komisijas vadītāja Kristīne Štikāne:

Notiek pirmais šī gada spēļu vakars, novembrī paredzēts filmu vakars, pingponga turnīrs šobrīd nevar notikt, jo uz jaunajām telpām nav pārvests pingponga galds, notiks telpu orientēšanās sacensības.

 

2.Grozījumi BF SP nolikumā.

Tiek piedāvātas vairākas izmaiņas BF SP nolikumā:

 • Nomainīt juridisko adresi no Kronvalda bulvāra 4 un Jelgavas ielu 1
 • Samazināt SP biedru skaitu, no 21 uz 19
 • Svītrot amatu “Priekšsēdētāja vietnieks komunikācijas jautājumos”
 • Nomainīt pastāvīgo komisiju sarakstā “Sociālo lietu” komisiju pret “Sabiedrisko attiecību” komisiju.

Atklātā balsojumā:

Par – 20

Pret – 0

Atturās – 0

Grozījumi BF SP nolikumā vienbalsīgi pieņemti.

 

3.Budžeta izmantošanas plāns.

Nepieciešams iesniegt tāmi diskusiju vakariem.

JBSem tāme ir iesniegta.

Ir budžeta pārpalikums 1. pozīcijā punktā "drukas un kopēšanas pakalpojumi", kā arī punktā "reprezentācijas izdevumi".

2. pozīcijas punkta “Zinātniskās literatūras konkurss” budžeta pārpalikums tiks izmantots grāmatu iegādei LU bibliotēkai.

 

4.Kursu un kredītpunktu samērojamības problēma.

Tika izvirzīts piedāvājums ieviest anketēšanu katra kursa noslēgumā, pēc pēdējā šī kursa eksāmena. Nepieciešams sasaukt sēdi šīs problēmas izskatīšanai. To nolemts rīkot nedēļā no 16. līdz 22. novembrim.

 

5.Diskusiju vakars.

Diskusiju vakaru rīkosim kopā ar Fizikas un matemātikas fakultāti (FMF). Nākamnedēļ notiks kopīga tikšanās pasākuma plānošanai.

Diskusiju vakaru varētu rīkot nedēļā no 23. līdz 27. novembrim, Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā.

Nepieciešams izlemt vai diskusiju vakarā uzstāties ar savu viedokli ielūdzam tikai pasniedzējus jeb arī citus runāt gribētājus.

 

6.Ziemassvētku balle.

Ziemassvētku balli ar mums rīkot vēlas FMF, viņi ir kontaktējušies ar pirmkursniekiem. Jāgaida atbildes uz epastiem, lai varētu pieņemt lēmumu.

 

7.Jauno Biedru seminārs.

Seminārs notiks 28., 29. novembrī, DAC.

 

8.Dažādi

BF Studentu pašpārvaldes vēlēšanas notiks 11.11. – 13.11.

Par pirmo kopsēdi tiks izveidota doodle ar laikiem ik pa pus stundai.

Nākamnedēļ sāksies pieteikšanās LU SP gada balvai.

Aizpildiet mūzikas sarakstu!

Sēdes beigas: 21:06

23.09.2015. BF SP 1.sēdes protokols

Leave a response »

Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes studentu pašpārvaldes sēdes

PROTOKOLS

Rīgā    

2015.09.23.

Sēdes sākums – 19:00

Sēdi vada – Zane Ozoliņa

Sēdi protokolē – Liene Dārta Dumpe

Sēdē piedalās – Linda Vēsma, Žanete Zommere, Linda Feldmane, Zane Ozoliņa, Kārlis Dūmiņš, Evelīna Puzo, Elviss Bērtulis, Kristīne Štikāne, Jānis Stāvusis, Jānis Gruduls, Dita Pelnēna, Kristīne Soboļevska, Liene Dārta Dumpe, Agija Lāce

Viesi – Aija Treimane, Marija Šļare, Linards Brasliņš, Zane Alsberga, Elīna Dišlere, Valērija Orlova, Elīza Skutāne, Veronika Bargatina, Marija Samovica.

 

Darba kārtība:

1.Iepazīšanās

Sēdē viesojas astoņi pirmā kursa aktīvisti: Marija Šļare, Linards Brasliņš, Zane Alsberga, Elīna Dišlere, Valērija Orlova, Elīza Skutāne, Veronika Bargatina, Marija Samovica.

 

2.BF SP mandāta apstiprināšana

Balsojums par Aijas Treimanes mandāta apstiprināšanu: par – 14, pret – 0, atturas – 0. Aijas Treimanes mandāts apstiprināts.

 

3.Rudens pasākumu plāns

Septembris: NuR, 1.sēde, Akadēmiskais seminārs Kolkas prakses bāzē.

Oktobris: Bionakts(termiņš – oktobra vidus), iesvētības – oktobra beigas, zinātniskās literatūras konkurss, studiju programmu padomes sēde, saliedēšanās pasākums.

Novembris: vēlēšanas, diskusiju vakars, jauno biedru seminārs, ping-ponga turnīrs.

Decembris: Ziemassvētku balle, kāds pasākums ar SZF.

Janvāris: Valsts Bioloģijas olimpiāde.

 

4.LU SP biedra vēlēšanas

Tiek izvirzītas kandidatūras: Agija Lāce.

Kandidatūru uztur: Agija Lāce.

Atklātajā balsojumā: par – 13, pret – 1, atturas – 1.

Agija Lāce tiek ievelēta par BF SP pārstāvi LU SP.

 

5.Bioloģijas fakultātes domes un studiju programmu padomes biedru vēlēšanas

Fakultātes dome:

Tiek izvirzītas kandidatūras: Evelīna Puzo, Liene Dārta Dumpe, Linda Feldmane, Linda Vēsma.

Kandidatūru uztur: Evelīna Puzo, Liene Dārta Dumpe, Linda Feldmane.

Aizklātajā balsojumā:

Evelīna Puzo: par – 6, pret – 5, atturās – 3;

Liene Dārta Dumpe: par – 3, pret – 3, atturās – 8;

Linda Feldmane: par – 5, pret – 0, atturās – 9.

Bioloģijas fakultātes biedrs nav ievēlēts, tiek nolemts atkārtotas vēlēšanas veikt nākamajā sēdē.

Studiju programmu padomes sēde:

Tiek izvirzītas kandidatūras: Liene Dārta Dumpe, Kristīne Štikāne, Kristīne Soboļevska, Žanete Zommere.

Kandidatūru uztur: Kristīne Štikāne, Liene Dārta Dumpe.

Aizklātajā balsojumā:

Kristīne Štikāne: par – 6, pret – 4, atturās – 4;

Liene Dārta Dumpe: par – 8, pret – 3, atturās – 3.

Par studiju programmu padomes biedru tiek ievēlēta Liene Dārta Dumpe.

 

6.Akadēmiskie jaunumi

Nepieciešams ievēlēt jaunu akadēmiskās komisijas vadītāju.

Akadēmiskajā seminārā Kolkas prakses bāzē nepieciešams apskatīt tēmas: kredītpunktu sadalījums, akadēmiskais godīgums, starptautisko konferenču konkurss, zinātniskās literatūras konkurss.

 

7.Diskusija „Studenti runā”

Atkārtoti notiks pasākums „Studenti runā”. Tam nepieciešams nolemt nepieciešamo formu un tēmas, kuras tajā apskatīt. Iespējamās tēmas skar LU normaīvos aktus, kursu neatbilstību to aprakstiem.  

 

8.Budžets

Nepieciešams noskaidrot ar studentu vakcinācijām pret ērču encefalītu saistītās izmaksas.

Budžeta pārpalikuma izlietošanai un grozījumu vaikšanai palikuši divi mēneši.

 

9.Darba organizācija Torņakalnā

Otrais fakultātes ēkas stāvs būs pieejams 24/7, pārējie stāvi līdz 22:00.

Atslēgu izdali atvieglos elektroniskais atslēgu skapis, kas tiks izveidots tuvākajā laikā.

Telpu piešķiršana notiek dekanātā.

SP virtuvē būs trauku mazgājamā mašīna un kafijas automāts, taču mikroviļņu krāsns, kas, pēc studentu domām, ir ļoti nepieciešama, nebūs.

SP veiksmīgam darbam nepieciešams datros ar printeri, seifs, kā arī piekļuve stāvvietām Dabas mājas teritorijā.

 

10.Reprezentācijas preces.

Biokreklu iepirkums notiek.

Tiek nolemts, ka bio-hūdiji ir vajadzīgi, tādēļ tiek izvirzīti atbildīgie: Dita Pelēna, Žanete Zommere, Valērija Orlova.

 

11.Iesvētības

Varēs rīkot Kronvalda bulvārī 4. Galvenie organizatoriskie jautajumi tiek uzticēti 2. kursa studentiem. Balli varētu rītkot kopā ar Ķīmijas fakultāti.

 

12.NuR izvērtējums

Šī gada pirmsaristotelī ir izdevies noturēt pasākuma kvalitāti, īpaši labi izdevusies nakts trase. Nakamgad nepieciešams rūpīgak organizēt teātra aktivitāti un izvērtēt bedžu piešķiršanu palīgiem.

 

13.Dažādi

Tiek nolemts iesniegt projektu LU SP projektu konkursā par Kolkas prakses bāzi.

Nepieciešams atvest pēdējās mantas no Kronvalda bulvāra 4.

Zinātnieku nakts organizēšanai nepieciešami brīvprātīgie palīgi – piesakās Evelīna Puzo, Elīza Skutāne, Marija Samovica.

 

Sēdes beigas: 21:50

Sēdes vadītājs: ______________ /Zane Ozoliņa/

Sēdes protokolists: _______________ /Liene Dārta Dumpe/

Nākamā pašpārvaldes sēde jau ceturtdien!

Leave a response »

Nokavēji pirmo pašpārvaldes sēdi? Vari pievienoties aktīvo biologu pulkam arī nākamajā sēdē (un visās, kas sekos!)!

Otrā semestra sēde jau nākam ceturtdien (08.10.) plkst. 17:45 218. telpā! Gaidīsim visus interesentus!

Pirmā BF SP sēde jau otrdien!

Leave a response »

Šī semestra pirmā biologu pašpārvaldes sēde jau otrdien, 22. septembrī. Sākums plkst. 19:00 218. telpā.

Interesē? Atnāc un paņem līdzi draugu!

P.S. Padod ziņu kursabiedriem un citiem potenciāli ieinteresētiem biologiem un nopelni labos karmas punktus un virtuālos cepumus.

16. 04. 2015. BF SP sēdes protokols

Leave a response »

Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes studentu pašpārvaldes sēdes

PROTOKOLS

Rīgā    

2015.04.16.

Sēdes sākums – 18:40

Sēdi vada – Zane Ozoliņa

Sēdi protokolē – Liene Dārta Dumpe

Sēdē piedalās –

Biedri – Linda Vēsma, Žanete Zommere, Linda Feldmane, Katrīna Daila Neiburga, Laima Jansone, Zane Ozoliņa, Kārlis Dūmiņš, Evelīna Puzo, Elviss Bērtulis, Kristīne Štikāne, Jānis Stāvusis, Jānis Gruduls, Dita Pelēna, Kristīne Soboļevska, Liene Dārta Dumpe

Viesi – Aija Treimane

Darba kārtība:

1.Valdes jaunumi.

Komisiju darbība notiek saskaņā ar plānu.

Kristīne Štikāne apmeklējusi semināru par ēdināšanu.

Notikusi BF Domes sēde. Tajā izvirzīta Indriķa Muižnieka kandidatūra rektora amatam.

11. maijā notiks rektora amata kandidātu debates.

4. jūnijā Satversmes sapulces sēdē notiks rektora vēlēšanas.

 

2.BF SP mandāta apstiprināšana

Balsojums par Lienes Dārtas Dumpes mandāta apstiprināšanu: par – 11, pret – 0, atturas – 0. Lienes Dārtas Dumpes mandāts apstiprināts.

 

(Sēdē ierodas Janis Stāvusis, Dita Pelēna, Linda Vēsma.)

 

3.LU SP biedra vēlēšanas

Tiek izvirzītas kandidatūras: Linda Vēsma, Dita Pelēna, Elviss Bērtulis, Liene Dārta Dumpe.

Kandidatūru uzur – Liene Dārta Dumpe un Linda Vēsma

Atklātajā balsojumā: Linda Vēsma: par – 3, pret – 0, atturas – 12;

Liene Dārta Dumpe: par – 10, pret – 0, atturas – 5.

Liene Dārta Dumpe tiek ievelēta par BF SP pārstāvi LU SP.

 

4.Akadēmiskie jaunumi

Luis anketu jautajumā darba grupas sanāksme notiks piektdien, 17.03.15, 16:00.

Kredītpunktu anketas izpildījuši 10 cilvēki, nepieciešams tās atkārtoti palaist apgrozība.

SZK notikusi kandidātu izvertēšana.

Vakcinācijas – problēmas sadarbībā ar vakcinācijas centru.

 

5.LU māja

Pasākums norisināsies 16. maijā, tā tēma – mīti, mums konkrētāk, mīti, kas saistās ar bioloģijas fakultāti un bioloģiju kopumā.

Nolemts saglabāt parasto atrašanās vietu LU mājā.

Organizatori – Kārlis Vilks un Katrīna Daila Neiburga.

 

6.Sadarbība ar HZF/FMF/DF, zaļumballīte un GSGP

Pasākums “Gada pasnedzējs, gada students” notiks 22. maijā, to organizē Agija Lāce.

Zaļumballīti nolemts rīkot atsevišķi, kā pēdējo pasākumu šajās fakultātes telpās, Kronvalda bulvārī 4. Pasākuma iespējamais daturms – 22. maijs.

 

7.Bioairis

To nolemts rīkot jūnija pirmās nedēļas beigās.

 

8.Nozagtais karogs

Tiek nolemts atgūt karogu ar visiem pieejamajiem līdzekļiem un izstrādāts darbības plāns.

 

9.Dažādi

HZF rīko iekšpagalma saliedēšanās pasākumu FSP ar BF, ĢF un DF 24. aprīlī. Cilvēkiem, kas neapmeklē Kolkas talku vēlams rezervēt šo datumu.

Mentoru programmai nepieciešams atbildīgais no fakultātes, tiek izvirzīta Žanete Zommere, Linda Vēsma, Liene Dārta Dumpe. Nolemts vēl apspriesties par atbildīgā izvēli.

Pienākuši ielūgumi uz fizmatdienām 28 aprīlī, vajadzīga telpa un divi atbildīgie – Aija Treimane un Kristīne Soboļevska piesakās.

JBS vajadzīgi palīgi kārtai 9. maijā.

 

Sēdes beigas: 20:13

Sēdes vadītājs: ______________ /Zane Ozoliņa/

Sēdes protokolists: _______________ /Liene Dārta Dumpe/

12.02.2015. BF SP sēdes protokols

Leave a response »

Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes studentu pašpārvaldes sēdes

PROTOKOLS

Rīgā    

(2015.02.12.)

Sēdes sākums – 19:06

Sēdi vada – Zane Ozoliņa

Sēdi protokolē – Anita Bērziņa

Sēdē piedalās –Zane Ozoliņa, Žanete Zommere, Anna Kiršteina, Laura Hippe, Anita Bērziņa, Elviss Bērtulis, Juris Ķibilds, Laima Jansone, Katrīna Daila Neiburga, Agija Lāce, Linda Vēsma, Linda Feldmane, Kārlis Dūmiņš, Kristīne Štikāne, Jānis Stāvusis, Evelīna Puzo, Kristīne Soboļevska

Viesi – Ritvars, Edvīns, Kristīne Čerļenoka

Darba kārtība:

           

1.     Valdes jaunumi

1.1. Ir notikusi valdes sēde. Ar dekānu tika runāts par studiju maksas celšanu, aģitbraucienu, Torņakalnu

1.2.AK

Jāizveido kredītpunktu aptauja. Nākamnedēļ sēde.

1.3. KK

Tiek organizēta valentīndienas balle, orientēšanās kopā ar ĶF un ĢZZF. Iepriekšējā sēdē tika pārrunāts pusgada pasākumu plāns.

1.4. SAK

Svētdien notika saliedēšanās pasākums. Tiek organizēta pašpārvaldes fotografēšanās. (13.02.)

2.     Biedru sastāva izmaiņas, mandāta apstiprināšana

Nora Ķibilda, Kristīne Čerļenoka noliek mandātu.

Balsojums par Kristīnes Soboļevskas mandātu par – 16, pret – 0, atturas – 0.

3.     Orientēšanās pasākums

Ir bijusi viena tikšanās, kurā tika pārrunāts par to, ka pasākums varētu notikt sestdienās – katru reizi citā fakultātē (BF, ĶF, ĢZZF). Sākums 28. februārī. Ja pasākumu nevar noorganizēt sestdienā, to var pārcelt arī uz kādu darbadienu. Pasākums jārealizē līdz pavasara brīvdienām. Jānosūta fakultātes plāns, lai var izveidot kartes.Nepieciešams izveidot biologu darba grupu, kas tiks iesaistīti pasākuma organizēšanā.

 

4.     BF SP mērķi 2015 un pusgada plāns

Balsojums par BF SP mērķiem un pusgada plānu, par – 17, pret – 0, atturas – 0. (Dokuments pieejams google diskā)

 

5.     BF SP logo, reprezentācijas preces

Balsojums par logo maiņu, par – 3, pret – 12, atturas – 2.

Turpinām attīstīt jaunā logo variantu, lai tas būtu spilgtāks un vairāk izceltos.

Jāpasūta uzlīmes, nozīmītes, krekli. Krekliem jāmaina aizmugure– “100% biologs” uzraksta vietā “Es esmu biologs” citā fontā.

 

6.      Torņakalna Akadēmiskais centrs

Sākam mācīties Torņakalnā no septembra, BF būs 5. stāvā. Pašpārvaldes telpas un virtuve ir 2. stāvā. Katrā stāvā ir atpūtas istabas studentiem. Sociālajos tīklos jāpieseko Torņakalna projektam, lai informētu cilvēkus, būs arī informatīvi plakāti. Torņakalnam būs atsevišķs stends Skola 2015, kurā jāpiedalās kādam no BF SP. Tiks rīkota arī talka, atklāšanas pasākums.

 

7.     Studiju maksu jautājums

Par studiju maksu pacelšanu dekānu padome nobalsojusi par, bet studentu padome – pret. Līdz nākamajai trešdienai darbosies divas studentu darba grupas, kurās tiks rakstīts argumentēts viedoklis pret studiju maksas pacelšanu, lai vadība saprastu balsojuma motivāciju.

 

8.     IM aktivitāte

Nākamajā trešdienā (18. februārī 14.00) IM nepieciešami divi studenti, kas palīdzēs. (Laura, Evelīna)

 

9.     Panamenas cepurītes

Ir 50 cepurītes, kuras varētu apdrukāt. Izmaksas nedaudz zem 100 eur. Dita Pelnēna nogādā cepurītes uz BF.

 

10.  Mamuts pie sienas

Mamuts ir jāpabeidz un jānovieto pie sienas pretī meiteņu tualetei. Evelīna nokārto šo lietu līdz 26. februārim, sasauc darba grupu.

 

11.  Dažādi 

11.1.        Atskats uz aģitbraucienu

BF tika prezentēta Valmieras Valsts ģimnāzijā, Valkas ģimnāzijā. Pavasarī abās ģimnāzijās varētu notikt pasākumi, kuros varētu piedalīties biologi.

11.2.        JBS

Nākamā kārta 21. februārī. JBS plānots taisīt citādāk nekā parasti – vairāk praktiskie darbi. Nepieciešami cilvēki, kas nāk palīdzēt labot, veido uzdevumus. Nepieciešama prezentācijveida kārta un praktiskais uzdevums (Agija?). Jāparunā ar kursabiedriem, varbūt kāds vēlas palīdzēt labošanā.

11.3.        EZD

Tā notiks 18. aprīlī, nāksies pārcelt JBS kārtu. 13.02 sēde par EZD.

11.4.        Saliedēšanās pasākums

14.02 fakultātē notiek pašpārvaldes saliedēšanās no 16:00 līdz 20:00. (Jāņem līdzi ēdiens.)

11.5.        Talkas atradumi.

Katrs savāc savas lietas/piesakās uz kādu no tām un par to aizraksta e-pastā.

11.6.        25. februārī 18:00 spēļu vakars kopā ar VFF

11.7.        Nākamā sēde pēc 3 nedēļām

 

Sēdes beigas: 20:28

Sēdes vadītājs: ______________ /Zane Ozoliņa/

Sēdes protokolists: _______________ /Anita Bērziņa/

08.12.2014. BF SP sēdes protokols

Leave a response »

Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes studentu pašpārvaldes sēdes

PROTOKOLS

Rīgā    

(2014.12.08)

Sēdes sākums – 18:24

Sēdi vada – Žanete Zommere

Sēdi protokolē – Liene Dārta Dumpe

Sēdē piedalās –

Biedri – Linda Vēsma, Žanete Zommere, Agija Lāce, Linda Feldmane, Anita Bērziņa, Katrīna Daila Neiburga, Zane Ozoliņa, Evelīna Puzo, Nora Ķibilda, Jēkabs Fridmanis, Jānis Stāvusis, Jānis Gruduls, Laura Hippe

Viesi – Liene Dārta Dumpe, Aija Treimane

Darba kārtība:

 1. Valdes jaunumi

Zane – koordinēja LU BF jubilejas nedēļu, organizēja JB Semināru, darbojās ar jaunā budžeta veidošanu.

Juris – tiek veidotas anketas par latīņu valodas kursa nepieciešamību un kredītpunktu sadalījumu maģistru studiju programmā, tiks atsākta LUIS anketu reklamēšana fakultātē. Nakošā akadēmiskās komisijas sēde varētu notikt pēc 1. janvāra.

Žanete – darbojās JBSemināra organizēšanā.

 1. Ziemassvētku balle – aktualitātes

Mūzikas tehniskais nodrošinājums uzticēts mums. Galdiņu rezervācija beigusies. Nepieciešams aktīvāk reklamēt iespēju iegādāties biļetes BF studentu vidū. Trūkst palīgu telpu dekorēšanai un novakšanai, sakārtot telpas pēc balles piesakās Jēkabs Frīdmanis un Jānis Gruduls.

 1. Jubilejas nedēļa – atskats

1.      Spēļu vakars. Labi apmeklēts. Liels ieguvums ir izveidotās spēles. Erudīcijas konkurss – turpmāk to nepieciešams rīkot nedaudz īsāku kā arī nodrošināt aktivitātēm līdzvērtīgus apbalvojumus. Kaut arī daļa darbu tika veikti steigā, darba grupa labi sastrādājās.

2.      Orientēšanās. Darba grupā novērota laba savstarpējā komunikācija, taču nepieciešams uzlabot spēju pieturēties termiņiem. Kaut arī pasākuma organizēšanas laikā pēkšņi saslima vadītājs Juris Ķibilds, par pasākumu saņemtas labas atsauksmes no dalībniekiem un veidotājiem, to vajadzīgs atkārtot.

3.      Sarunu vakars. Kaut arī to veidoja ļoti neliela darba grupa, pasākums izdevies. Turpmāk nepieciešams šādu pasākumu labāk reklamēt studentu vidū un atrast piemērotākas telpas tā organizēšanai.

4.      Koncerts. Priekšnesums izdevies. Turpmāk šādus koncertus būtu jārīko nedaudz vēlāk, lai tas nekonfliktētu ar darba laiku.

5.      Balle BF telpās. Studentu aktivitātēm paredzētajā telpā uzturējās maz cilvēku un DJ krasā aiziešana iztraucēja pasākuma norosi. Aktivitātes izvērtās nedaudz izkaisītas pa fakultātes telpām. Izdevies veikt efektīvu telpu sakārtošanu pēc balles.

6.      Hūdiji – labi organizēta izdalīšana, hūdiju iegādi nepieciešams atkārtot labāk reklamējot un ar garāku pieteikšanās laiku.

7.      Mamuta apsveikums – laba aktivitate balles laikā, tiek plānots to pabeigt decembra laikā.

 1. FSP budžets 2015. gadam

Provizoriskajā budžetā ieviesusies kļūda aprēķinos, tādēļ tas mainīsies, šīs izmaiņas nebūs zināmas ātrāk par janvāri.

Atklātajā balsojumā: par – 13, pret – 0, atturas – 0. FSP budžets 2015. gadam tiek vienbalsīgi pieņemts.

 1. Dažādi

Fizikas un matemātikas fakultātes studentu pašpārvalde vēlas ar mums sadarboties kāda pasākuma organizēšanā., tā, iespējams, varētu būt Valentīndienas balle.

Teambuilding pasākumam Linda V. jau ir atradusi pasniedzēju, tas varētu notikt janvāra beigās.

Sēdes beigas: 19:35

Sēdes vadītājs: ______________ /Žanete Zommere/

Sēdes protokolists: _______________ /Liene Dārta Dumpe/

2014.11.20.BF SP Sēdes protokols

Leave a response »

Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes studentu pašpārvaldes sēdes

PROTOKOLS

Rīgā    

(2014.11.20.)

Sēdes sākums – 18:20

Sēdi vada – Zane Ozoliņa

Sēdi protokolē – Liene Dārta Dumpe

Sēdē piedalās:

Biedri – Kristīne Čerļenoka, Linda Vēsma, Žanete Zommere, Dita Pelēna, Anna Kiršteina, Laima Sabīne Jansone, Kristīne Štikāne, Agija Lāce, Linda Feldmane, Anita Bērziņa,  Zane Ozoliņa, Kārlis Dūmiņš, Evelīna Puzo, Jānis Stāvusis, Juris Ķibilds, Jānis Gruduls.

Viesi – Kārlis Vilks, Liene Dārta Dumpe, Kristīne Soboļevska, Aija Treimane.

Darba kārtība:

Darba kārtības apstiprināšana

Par – 14, pret – 0, atturas – 0. Darba kārtība ir apstiprināta.

1.Studiju programmu padomes studentu pārstāvju vēlēšanas

Studiju programmu padomē tiek aicināts ievēlēt bakalaura studiju programmas pārstāvjus.

Kandidāti – Linda Feldmane, Žanete Zommere, Linda Vēsma, Jānis Gruduls, Evelīna Puzo

Kandidatūru uztur – Linda Vēsma, Evelīna Puzo, Linda Feldmane.

(Sēdē ierodas Juris Ķibilds)

Atklātajā balsojumā ar 13 balsīm par, 0 pret, 1atturas Linda Feldmane tiek ievēlēta par studentu pārstāvi studiju programmu padomē.

Atklātajā balsojumā ar 6 balsīm par, 3 pret, 5 atturas Linda Vēsma  netiek ievēlēta par studentu pārstāvi studiju programmu padomē.

Atklātajā balsojumā ar 9 balsīm par, 0 pret, 5 atturas Evelīna Puzo tiek ievēlēta par studentu pārstāvi studiju programmu padomē.

2.BF 70 Jubilejas nedēļa

Sākusies pietekšanās orientēšanās sacensībām fakultātē, līdz šīm pieteikušās divas komandas.

Kārlis Dūmiņš sarunājis divus apsargus, kuru atalgojums būtu 100€ + PVN par vakaru. Nolemts noalgot šos, ja drīzumā netiks atrasta cita, lētāka apsardzes firma.

Fotostūrim sagatavoti priekšmeti, kurus turēt rokās bildējoties.

Jubilejas nedēļas notikumus piesakās fotografēt Kristīne Soboļevska un Anita Bērziņa.

Balles rīkošanā nepieciešami cilvēki, kas palīdzēs kārtot telpas.

Tiek nolemts balles laikā pašpārvaldes atslēgas uzticēt vienam, iepriekš izvēlētam, cilvēkam.

(Sēdē ierodas Jānis Stāvusis)

Tiek nolemts, ka no citām fakultātēm vēlamais viesu skaits ir seši.

Apsveikums fakultatei – gabaliņi tiek griezti, studenti varēs puzlē ielīmēt gaišos gabaliņus, kas veidos mamutu.

Muzikālajam apsveikumam tiek izvēlētas dziesmas “Skudra” un “Studenta rīts”.

 

3.Ziemassvētku balle

Ziemassvētku balles datumam izvēlēts 12. decembris.

Uz doto brīdi nolemts, ka Ziemassvētku ballei nepieciešamais budžets no fakultātes ir 400€.

Biļešu cenas – 3€ iepriekšpārdošanā un 4,50€ pasākuma dienā.

Balles zāle atbrīvojas tikai no 10:00, tādēļ nolemts galdiņus novietot gaiteņos. Nepieciešami palīgi telpu dekorēsanai un iekārtošanai.

Tēma – neona naktis.

 

4.IM misijas aktivitāte

Iespejamā misija plano 27. novembrī fakultātē organizēt pasākumu 12:00 – 12:30, divi cilvēki vajadzīgi palīgā – piesakās Kristīne Štikāne un Kristīne Čerļenoka.

 

5.LU SP gada balva

Nomināciju aprakstus veido:

Agija Lāce – spēļu vakaru cikls kā gada kultūras pasākums un pašpārvalde kā gada fakultātes studējošo pašpārvalde;

Juris Ķibilds – gada inovācija;

Zane Ozoliņa – Fazer, kā gada LU studentu draugs un ziemassvētku balle 2013 kā gada ķeza.

Tiek pieņemts Evelīnas izveidotais video par pašpārvaldes rašanos.

 

6.VBO sociālās aktivitātes

Tiek apsvērta iespēja pašpārvaldei piedalīties VBO lekciju un aktivitāšu sastādīšanā.

 

7.Dažādi

Tiek nolemts piekrist ģeogrāfu piedāvajumam rīkot kopīgas orientēšanās sacensības.

Nolemts sveikt citas fakultātes ziemassvētkos.

JBS kārtas taisīt piesakās Janis Gruduls un Dita Pelēna

 

Sēdes beigas: 19:35

Sēdes vadītājs: ______________ /Zane Ozoliņa/

Sēdes protokolists: _______________ /Liene Dārta Dumpe/