Raksti ar tagu ‘konkursi’

Sveiciens pirmajam kursam!

Nav komentāru

Kamēr Jūsu pašpārvalde vēl čakli strādā pie Bioloģijas fakultātes Pirmsaristoteļa organizēšanas un precizē tehniskās detaļas, piedāvājam Jums nelielu ieskatu pagājušā gada pasākumā, kā arī radošu konkursiņu un vēl šo to noderīgu.

Konferenču konkurss noslēdzies.

Nav komentāru

Ir noslēdzies pirmais BFSP rīkotais Studentu Zinātnisko Konferenču Konkurss, un līdzfinansējumu konferenču apmeklēšanai ir saņēmuši Anda Baumerte un Jēkabs Dzenis. Apsveicam! Gaidīsim jūsu pieteikumus atkal rudenī, kad konkurss tiks rīkots vēlreiz.

Mediums + BioFaka dzēriena konkurss

Nav komentāru

Šogad MEDIUMS notiks 17. maijā no 19.00 līdz rīta gaismai. Vieta OnBārs, Brīvības ielā 196 (http://www.onbar.lv/). Savu dzeramo droši varēsi ienest un lietot pēc vajadzības. Būs atrakcijas, balvas un konkursi. UZMANĪBU Ieeja TIKAI ar flajeri, cūkzivskreklu vai biokreklu (mamuta kreklu)! Flajeri var dabūt TE. Izprintēt to vari arī pašpērvaldē, vai jebkur, kur ir printeris. Pasākuma […]

LUBFSP Starptautisko zinātnisko konferenču konkurss

Nav komentāru

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt LU BF studentu dalību starptautiskās zinātniskās konferencēs. Iespēja pieteikties ir bakalaura un maģistra programmu studentiem. LU BF SP finansējumu vienam pretendentam var piešķirt līdz Ls 100 apjomā.

Dziesmu spēles 9. maijā

Nav komentāru

Šogad 9. maijā mūzikas krogā "Bubamara" notiks LU BF dziesmu spēles. Pasākuma norises laiks tiks precizēts drīzumā. 1. vietai balvā laiva Bioairim.

LUSP zinātnisko projektu konkurss

Nav komentāru

Vēl palikusi nedēļa pieteikumu iesniegšanai Latvijas Universitātes Studentu padomes Zinātnisko projektu konkursam. Nolikums un pieteikšanās anketa. Konkursa pieteicēji tiek vērtēti trīs grupās – humanitārās, sociālās un dabas zinātnēs. Kopējais finansējuma fonds ir 5 000 Ls. Projektu izvērtēšana notiek divās kārtās, pirmajā tiek vērtēta projekta ideja, atbilstība konkursa mērķiem, projekta ietekme uz apkārtējo vidi un sabiedrību […]