Raksti ar tagu ‘studijas’

ESF mērķstipendijas

Nav komentāru

Atgādinājums visiem maģistrantiem par to, ka reģistrācijas nedēļā (27.-31. augusts) varēs pieteikties ESF stipendijām. Ar nolikumu un pārējo svarīgo informāciju vari iepazīties TE

LUBFSP Starptautisko zinātnisko konferenču konkurss

Nav komentāru

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt LU BF studentu dalību starptautiskās zinātniskās konferencēs. Iespēja pieteikties ir bakalaura un maģistra programmu studentiem. LU BF SP finansējumu vienam pretendentam var piešķirt līdz Ls 100 apjomā.