Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes studentu pašpārvaldes sēdes PROTOKOLS

 

LATVIJAS UNIVERSITĀTES

BIOLOĢIJAS FAKULTĀTES

STUDENTU PAŠPĀRVALDE

Rīga, Jelgavas iela 1, LV-1004; tālr.:29161238,

E-pasts: lubfsp@gmail.com

    

 

Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes studentu pašpārvaldes sēdes

PROTOKOLS

Rīgā    

11.01.2018.

Sēdes sākums – plkst. 18.09

Sēdi vada – Aija Treimane

Sēdi protokolē – Stefānija Dubra

Sēdē piedalās: Elza Birbele, Paula Vilka, Madara Metāle, Silva Gradovska, Ita Leišavniece, Aija Treimane, Stefānija Dubra, Kristīne Soboļevska, Liene Laizāne, Rūta Romanosa

 

Viesi: Elīna Ellere, Maija Rozenberga, Beate Bērziņa

 

Darba kārtībā:

 • Darba kārtības apstiprināšana
 • Mandātu apstiprināšana
 • Biroja administratora vēlēšanas
 • BF SP mērķi
 • Sadarbības komisija
 • LUIS anketas
 • Biologu intervēšana
 • Finanšu darba grupa
 • Komisiju aktualitātes
 • Ārējās aktualitātes
 

1.Darba kārtības apstiprināšana

Par- 10

Pret- 0

Atturas- 0

Darba kārtība apstiprināta.

 

2. Mandātu apstiprināšana

 

Aija Treimane- Vēlos paziņot, ka Inese Grigāne nolika mandātu un nākamais cilvēks, kas pretendē uz BF SP mandātu ir Madara Zaķe! Viņa nav sēdē, bet vēlas mandātu. Varam veikt balsojumu par Madaras Zaķes BF SP mandāta apstiprināšanu.

Par- 9

Pret- 1

Atturas- 0

Atklātā balsojumā Madara Zaķe tiek ievēlēta par LU BF SP biedru.

 

3. Biroja administratora vēlēšanas

 

Tiek pieņemts lēmums biroja administratora vēlēšanas veikt atklāti

Izvirzīti: Beate Bērziņa, Elza Birbele, Stefānija Dubra, Rūta Romonosa, Elīna Ellere, Liene Laizāne, Ita Leišavniece.

Kandidatūru uztur: Stefānija Dubra

Par- 10

Pret- 0

Atturas- 0

Atklātā balsojumā Stefānija Dubra tiek ievēlēta par LU BF SP biroja administratoru.

 

4. BF SP mērķi

 

Aija Treimane vēlas piesaistīt visu komisiju vadītājus, lai sakopotu komisiju individuālos mērķus.

 

Kristīne Soboļevska (akadēmiskās komisijas mērķi)- Pirmkārt, izmainīt abu divu konkursu nolikumus. Par cik šobrīd pēc SZKK un ZLK konkursiem  ir palikusi pāri nauda un nolikumos ir nepilnības, es vēlos tās mainīt, lai mēs varētu maksimāmli izmantot mums piešķirtos līdzekļus un lai tie tiktu iztērēti godīgi.Otrkārt, vēlos uzlabot Imunoloģijas kursu un citus problēmkursus, piemēram Angļu valodu. Treškārt labi noreklamēt LUIS anketas.

Madara Metāle(kultūras komisijas mērķi). Pirmkārt, laicīga pasākumu izziņošana(divas nedēļas pirms katra pasākuma)

Ita Leišavniece- tas lielos gadījumos nestrādā.

Aija Treimane- mums nav obligāti jāizziņo pasākums ar plakātu un pilnu informāciju, bet varam divas nedēļas pirms tam uztaisīt eventu ar datumu un tekstu, ka informācija sekos!

Madara Metāle- sadarboties vairāk ar citām fakultātēm, kas nav ierastās fakultātes pasākumu organizēšanā.

Aija Treimane- varbūt mēs varam sadarboties ar LLU vai citām fakultātēm?

Ita  Leišavniece- bet viņi ir Jelgavā.

Kristīne Soboļevska- Bet ir arī universitātes Rīgā.

Elīna Ellere- vai es varētu caur pašpārvaldi taisīt ar citiem cilvēkiem balli? Man ir pazīstami cilvēki, kas vēlas kopā rīkot pasākumus.

Madara Metāle- ir vēl viens punkts- uzturēt aktīvu Kultūras komisijas čatu

Stefānija Dubra- uzvarēt LU SP gada balvā ar Zaļumballīti!

Paula Vilka(sabiedrisko attiecību komisijas mērķi). Pirmkārt- uzlabot mājaslapu, kas jau ir sākts darīt.

Maija Rozenberga- iekšējā komunikācija pagājušajā gadā nebija ļoti laba, vai to nevajadzētu pielikt klāt?

Aija Treimane- tas nav SAK pārziņā.

Stefānija Dubra- Kas notiek ar bukletiem?

Kristīne Soboļevska- kas ar tiem pagājušajā gadā notika?

Aija Treimane- Mēs uztaisījām savu dizainu bukletiem, bet dekānanam nepatika un vadība uztaisīja nesmukus bukletus uz parastām A4 lapām. Vai mums bukleti vispār ir vajadzīgi?

Stefānija Dubra- Es domāju, ka mums nav vajdzīgi bukleti ar pārāk lielu informācijas saturu, bet smuki izveidoti nelieli uzskates materiāli par fakultāti un interneta vietnēm, kur redzama sīkāka informācija.

Aija Treimane– kas notiek ar video rullīšiem? Pagājušajā gadā par Kolkas māju! Kas ir ar logo?

Paula Vilka- par video rullīšiem un Kolkas māju man Sandra neko nav stāstījusi, bet logo konkursu plānojam izsludināt.

Kristīne Soboļevska- vai mēs varam izludināt konkursu drīzumā un ļaut iesūtīt līdz reģistrācijas nedēļas beigām?

Paula Vilka- Jā, un ja nebūs normālu logo, mēs par SP logo liekam mamutiņus

Aija Treimane- paldies, kopējos pašpārvaldes mērķus jau izrunājām seminārā!

 

5.Sadarbības komisijas vēlēšanas

 

Aija Treimane- Ita bija izsludinājusi topošās sadarbības komisijas sēdi, bet uz to ieradās tikai cilvēki, kuiem Ita palūdza. Vai citiem šis neinteresē? Ja nav interesenti, tad nav jēgas no komisijas izveides.

Ita Leišavniece- Tajā laikā pirmkursniekiem bija eksāmens

Aija Treimane- Ita, vai tu esi tik pat griboša vadīt šo komisiju?

Ita Leišavniece- Jā!

Aija Treimane- Ir jāizsludina elektroniskais balsojums par šo, es papildināšu jauno nolikumu, kur iekšā ir Sadarbības komisija un izsludināšu elektronisko balsojumu.

 

6. LUIS anketēšana

 

Aija Treimane- dodu vārdu Kristīnei Soboļevska

Kristīne Soboļevska- Pirmkārt, es aicinu jums visiem kārtīgi aizpildīt LUIS anketas un reklamēt saviem kursa biedriem tās aizpildīt. Un galvenais ir runāt ar saviem kursa biedriem, lai tiešām kvalitatīvi aizpilda anketas. Ja, piemēram, cilvēki sūdzās par sliktu kursu, kur visi sūdzās, bet anketas rāda, ka ir kurss ir labs, tad mēs nevaram neko izdarīt, akadēmiskajai komisijai ir sasietas rokas, lai kaut ko panāktu.

Vēl ir iespējas, ka var taisīt memes vai kaut ko, kas piesaista uzmanību! Ja kādam ir idejas par plakātiņu, var man rakstīt un sūtīt, lai cilvēkiem visu laiku tiek atgādināts par  saprātīgu aketu aizpildīšanu!

 

7. Biologu intervēšana

 

Aija Treimane- Dodu vārdu Paulai Vilkai

Paula Vilka- mēs SAK sēdē runājām, ka Facebook lapā un BF SP mājas lapā mēs varētu likt intervijas ar biologiem, kas dara kaut ko interesantu ārpus bioloģijas. Es jau runāju ar Andri Baltvilku, ka viņam patīk šī ideja,  viņš arī labprāt fotogrāfētu šos cilvēkus. Viņš taisa arī grafiti, paņēma akadēmisko gadu un ceļojis apkārt pa pasauli.

Kristīne Soboļevska- Es zinu, ka vinam vecam biologam ir bizness,kurā tiek taisītas mēbeles no dzīvnieku ragiem. Viņu varētu intervēt.

Paula Vilka– Lielu interesi izvirzīja Līva, kas grib intervēt biologus, viņa ir kautrīga, bet grib pārvarēt bailes. Mēs plānojam kopā izdomāt jautājumus un Andris Baltvilks būs pirmais cilvēks, kas tiks intervēts.

Madara Metāle- vai mēs nevaram uztaisīt video?

Kristīne Soboļevska- tad mums vajag kvalitatīvi to taisīt, tas nav tik viegli!

Elza Birbele- tad mums vajag arī labu vietu, kur filmēt.

Aija Treimane- varbūt mēs varam sākt ar intervijām un vēlāk jau sākt taisīt video, kad pašpārvaldei tiks nopirkta kamera un kāds gribēs šos video taisīt? Kādam ir jautājumi? Ja nav, varam pāriet pie nākamā punkta.

 

8. Finanšu/dokumentu darba grupa

 

Aija Treimane- mēs plānojam taisīt darba grupu par dokumentu kārtošanu, kurā obligāti jāpiedalās valdes locekļiem, cilvēkiem, kas māk to darīt(Silva un Stefānija) un labprāt gaidīsim interesentus.

Stefānija Dubra- Es labprāt to noorganizētu un uztaisītu doodli par šo. Mans redzējums šim ir uztaisīt visiem kopīgi tāmes un komandējumu papīrus visam gadam, lai šis nav jādara pēdējā mirklī un, kad ir nepieciešams, mēs varam vienkārši aizsūtīt un aiznest Ilonai! Informācija sekos.

 

9. Komisiju aktualitātes

 

Akadēmiskās komisijas sēde būs tad, kad būs pieejamas LUIS anketas!

Sabiedrisko attieciību komisija pagaidām strādājā ar intervijām.

Kultūras komisija nolēma nerīkot Valentīndienas balli, jo tā kā musu mērķis ir rīkot pasākumus ar citām fakultātēm, bet fakultātes, ar kurām neesam neko rīkojuši, jau ir aizņemtas. Tas nav tā vērts, mums nav pietiekami daudz ienākumu no šīs balles, nav cilvēku, kam tam ir laiks un motivācija. Mēs labāk piedāvājam rīkot jaunus pasākumus, piemēram, iet uz patversmi! Kultūras komisija organizēs VBO spēlu vakaru!

Aija Treimane- ir vēlams, ka studenti arī nāk, jo tad tie skolēni vairāk atveras.

 

10. Ārējās aktualitātes

 

Silva Gradovska- Līdz šim ir bijušas 2 kopsapulces, kur tika apstiprināti mandāti, valde vēl netika ievēlēta līdz galam, bet par priekšsēdētāju tika ievēlēta Signe Skutele, vēl valdē ir Renards Ozoliņš, Brenda Beķere, Māra Ulme, Jurģis Kalniņš un Patrīcija Ošļevska. Nav ievēlēti cilvēki uz akadēmiskās komisijas virziena vadītāja un projekta virziena vadītāja amatus. Apstiprinājām visus provizoriskos FSP budžetus.

Kristīne Soboļevska- Domē tika apstiprināts maģistru kurss zaļajiem 4 KP apjomā. Nākamgad nebūs biofizika un toksikoloģija. Vairs nav, kas vada šod kursus. Kamēr neatradīsies neviens, kas to dara, tikmēr šie kursi nebūs. SPP apstiprināja vairākus medicīnas fakultātes kursus.

Aija Treimane- Mums SP telpā ir vajadzīga talka, es izsludināšu talku, uz kuru vajadzētu ierasties gan vecajiem, gan jaunajiem SP cilvēkiem. Vajadēga arī talka ar citām FSP, lai sakārtotu sēžu telpu.

Stefānija Dubra- es jau Valdes vēlēšanās stāstīju, ka vēlētos uzlabot Kolkas māju, rakstīt projektu, lai sataisītu tur kanalizāciju, nosiltinātu un uzlabotu labaratorijas. Pirmie darbiņi no manas puses ir sarunas ar U.Kondratoviču un cilvēkiem no LU, kas ir kompetenti šajā jomā, vēlāk sekos darba grupa par šo! Aicinu visus iesaistīties, jo paši vēlamies Kolkas māju saglabāt.

Aija Treimane- Vai kādam ir jautājumi, iebildumi? Ja nē, pasludinu sēdi par slēgtu!

 

BAUMU KASTE- tas tiem, kas nāk uz sēdi!

 

Sēdes beigas: plkst. 20.15

Sēdes vadītājs: ______________ /Stefānija Dubra/

Sēdes protokolists: _______________ /Stefānija Dubra/

 

Publicēts iekš Der zināt | Komentēt

LU BF SP vēlēšanas 2017

LU BF SP vēlēšanas jau pavisam drīz! Nāc balsot, ja Tev rūp, kas notiek Tev apkārt!

Publicēts iekš Der zināt | Komentēt

Kļūsti par uzņēmēju jau studiju laikā – piesakies LU studentu Biznesa inkubatorā līdz 15.oktobrim!

Facebook tīkla dibinātājs, viens no jaunākajiem miljardieriem pasaulē Marks Cukerbergs (Mark Zuckerberg) savu biznesu izveidoja 2004. gadā, studējot Hārvarda universitātē. Tesla Motors un PayPal līdzdibinātājs Īlons Masks (Elon Musk) pirmos ienākumus no uzņēmējdarbības sāka gūt studiju laikā Pensilvānijas universitātē.

KĻŪSTI PAR UZŅĒMĒJU JAU STUDIJU LAIKĀ!

Līdz 15.oktobrim notiek uzņemšana LU studentu Biznesa inkubatorā!

Ko Tu iegūsi?

– Motivējošu vidi ar citiem studentiem uzņēmējiem, ekspertiem, profesionāliem koučiem un Biznesa inkubatora komandu, kas palīdzēs uzsākt un attīstīt uzņēmējdarbību;

– Uzzināsi, kā no Tavas sākotnējās idejas nonākt pie biznesa, kas strādā;

– Iespēju izmantot darba, pasākumu un ražošanas telpas;

– Iespēju izveidot sava produkta prototipu, izmantojot LU FabLab prototipēšanas studiju ar 3D printeri un lāzergriezēju; 

– Iespēju pārbaudīt savu biznesa ideju „Inovāciju stendā” Modes un izklaides centrā Rīga Plaza;

– Mājas lapu hostinga pakalpojumus;

– Pieeju uzņēmumu gada pārskatiem Lursoft un, ja Tev tas būs nepieciešams, citus Latvijas Universitātes un mūsu sadarbības partneru resursus.

P. S. Mums ir galda teniss un hokejs, kad jāatpūtina galva, kā arī kafija, tēja un uzkodas, lai uzlādētos ar enerģiju.

Lūk, kā gāja aizejošās sezonas dalībniekiem:

https://www.youtube.com/watch?v=tYVxs3t3EwI

DOMĀ PIETEIKTIES?

Atstāj e-pastu: ej.uz/inkubatoru

Publicēts iekš Der zināt | Komentēt

LU BF SP kopsēde!

Hey, pirmkursniek!

Es ļoti ceru, ka esi iejuties universitātes trauksmainajā dzīvē un būsi gatavs vēl aizraujošākiem piedzīvojumiem – darboties Bioloģijas fakultātes Studējošo pašpārvldē (BF SP)! 

Ar lielāko prieku izsludinu BF SP kopsēdi š.g. 19. septembrī plkst. 16.00 Tev būs iespēja: – iepazīt citus fakultātes aktīvos studentus – saprast, kā darbojas pašpārvalde un kādās komisijās vari iesaistīties – mazliet panašķoties un iedzert tējiņu – vienkārši labi pavadīt laiku

Nebaidies, vecāko kursu studenti Tev palīdzēs iejusties un izskaidrot nesaprotamās lietiņas par pašpārvaldi! Manuprāt, tikai darbojoties pašpārvaldē tu vari iemīlēt savu fakultāti līdz sirds dziļumiem un papildus iegūt sev noderīgu pieredzi un zināšanas!

Ļoti gaidīšu,

BF SP priekšsēdētāja

 

Publicēts iekš Der zināt | Komentēt

Pirmkursniek! Neapmaldies universitātē un izvēlies sev mentoru!

Uzsākot studiju gaitas, Tev pavisam noteikti radīsies vairāki jautājumi, kas attiecas uz Tavas fakultātes telpām, pasniedzējiem, sistēmu, kādā tiek strādāts, galvenajiem noteikumiem, LUISu un e-studijām, pašpārvalžu sistēmu, bibliotēkām, tradīcijām un daudz ko vēl.

Lai vieglāk rastu atbildes uz šiem jautājumiem, LU Studentu padome aicina Tevi izvēlēties savu mentoru – kādu vecākā kursa studentu, kurš jau reizi šim visam ir gājis cauri un tagad vēlas palīdzēt tieši Tev! 

Lai izvēlētos savu mentoru, apmeklē vietni mentors.lu.lv, kurā, izvēloties savu fakultāti un studiju programmu, ieraudzīsi sarakstu ar vairākiem kandidātiem. Veic savu izvēli un, kad nospiedīsi pogu “Dabūt mentoru”, automātiski saņemsi apstiprinājuma e-pastu. Tālāk gaidi ziņu no sava mentora!

Vietne būs aktīva līdz pat 30. septembrim, taču vēlams izvēli veikt jau tagad, jo mentori nepacietībā jau gaida! Ja vēl nezini, vai nepieciešams izmantot šo iespēju, aicinām Tevi 31. augustā apmeklēt pasākumu “Iepazīsti LU”, kur 11:00 tiks stāstīts par sistēmas būtību un ieguvumiem.

Izmantot šo iespēju vari arī, ja iepriekš jau esi iejuties studenta ādā.

 

Vairāk informācijas: http://www.lu.lv/zinas/t/47708/ 

 

Jautājumu gadījumā raksti uz jurgis.kalnins@lusp.lv

 

Publicēts iekš Der zināt | Komentēt

Kļūsti par mentoru!

Izmanto iespēju kļūt par mentoru pirmkursniekam!

Student! Ja vēl rudens semestrī studēsi Latvijas Universitātē, LU Studentu padome sadarbībā ar Studentu servisu aicina Tevi kļūt par mentoru topošajiem pirmkursniekiem.

Izmantojot šo iespēju, ne tikai palielināsi savu atbildības sajūtu un empātijas spējas, bet arī iegūsi darba devēju vidū augsti vērtētu ierakstu savā CV, kā arī iespēju rudens semestrī reģistrēties C daļas kursā “Vienaudžu mentora darba psiholoģiskie aspekti” un klausītāja statusā apgūt studiju kursus (kas nepārsniedz 4KP semestrī) bez maksas. Kas to lai zina – varbūt semestra beigās kļūsi par “Gada mentoru” LU Studentu padomes Gada balvā!

Pieteikuma anketu meklē mājaslapā mentors.lu.lv līdz 9. jūlijam!

Vairāk informācijas: http://www.lu.lv/zinas/t/47009/ un http://www.lusp.lv/zinas/t/46978/

Jautājumu gadījumā raksti uz jurgis.kalnins@lusp.lv

Publicēts iekš Der zināt | Komentēt

Starptautisko zinātnisko konferenču konkurss

 

Tiek izsludināta pretendentu pieteikšanās LU BF Studējošo pašpārvaldes Starptautisko zinātnisko konferenču konkursam.

Pieteikumi SZKK iesniedzami no šā gada 8. maija līdz 4. decembrim. Katra pieteikuma izvērtēšana notiek divu nedēļu laikā kopš tā iesniegšanas.

SZKK finansējuma fonds ir 420.00 €.

Ar konkursa nolikumu ikviens var iepazīties http://ej.uz/4mar un 220. telpā.

Publicēts iekš Der zināt | Komentēt

BioAiris 2017

Vai esi gatavs peldēt, šļūkt un atpūsties, plūst, saplūst kopā ar Gaujas straumi un biologiem? BioAiris 2017 ir klāt, un spēcīgāks kā jebkad!

No 9. līdz 11. jūnijam atradīsimies uz ūdens, airējot ~45 km no Dārtas, kur pirmās dienas posms būs 5 – 7 km, otrās – 20 – 30 km, bet pēdējā dienā brauksim gandrīz līdz Aņņiem – 7 km.

Izbrauksim no LU DAC Jelgavas ielā 1, plkst. 16:00.

Pieteikties šim lieliskajam piedzīvojumam vari, aizpildot anketu: https://goo.gl/forms/d0vXOH892PqkPPGF2

Pieteikties var komandās pa 2 – 3 cilvēkiem.

Iespējams pasūtīt laivas:

 • Kajaks VISTA 2 personām – 35 eiro
 • Kanoe Pelican 3 personām – 45 eiro
 • Kanoe LOXIA 3 personām – 45 eiro

Ar orgiem kontaktu vari uzturēt, rakstot bioairis@gmail.com

Publicēts iekš Der zināt | Komentēt

Biokreklu diena

Biolog, parādies gaismā ar savu izcilo, zaļo biokreklu (ja vēl neesi iegādājies, velc biohūdiju), lai varam gan paši sev, gan citiem apliecināt, ka, lai gan mūsu ir maz, mēs esam LIELI!

Ja zaļā biotērpa nav, nesatraucies! Uzvelc citu zaļu kreklu, paķer pasniedzēju, pavelc līdzi kursa biedru un pievienojies mūsu pulciņam jau šo ceturtdien, 18.05.2017., plkst 10:00!

Publicēts iekš Der zināt | Komentēt

Wings for Life World Run

Biologi, jau rīt!

Te ir Tava iespēja kļūt par varoni un piedzīvot dienu, kuru nekad neaizmirsīsi!

Pievienojies savas universitātes komandai Wings for Life World Run skrējienam 2017.gada 7.maijā, un pārstāvi savu augstskolu pret citām studentu komandām visā pasaulē. Tu spēsi reāli palīdzēt cilvēkiem ar mugurkaula traumām.

2017.gada 7.maijs varētu būt vienkārši kārtējā svētdiena vai arī tā varētu būt diena, kurā Tu kļūsti par starptautisku varoni Wings for Life World Run Student Challenge ietvaros.

Šobrīd studenti visā pasaulē pievienojas savām universitāšu komandām labdarības skrējienā, kuru visi visā pasaulē sāks vienlaikus, pakaļ viņiem dzenoties kustībā esošai finiša līnijai (virtuālai ķērājmašīnai).

Kā daļa no savas universitātes komandas, Tu ne tikai piedalies labdarības skrējienā, bet piedalies, bet arī piedalīsies starptaustiskajā studentu izacinājumā (Wings for Life World Run Student Challenge), kura uzvarētājs saņem bezmaksas ceļojumu uz JEBKURU 2018. Wings For Life World Run posmu pasaulē pēc Tavas izvēles.

Kā reģistrēties?

1. Savā Android vai iOS mobīlajā ierīcē ielādē aplikāciju “Wings for Life World Run”

2. Reģistrējies Latvijas Universitātes komandai https://teams.wingsforlifeworldrun.com/int/en/9366189be4c4479bbe56c4a4ed175863

Tagad par to kustīgo finiša līniju, “Catcher Car”: Katrā pasākuma norises vietā, Catcher Car ķer skrējējus. (Ar aplikācijum, tā būs Virtual Catcher Car.) Nav nekā tāda, kā adrenalīna pieplūdumus kad tuvojas Catcher Car, un daudzi cilvēki aizskrien tālāk nekā jebkad būtu sapņojuši! Ja tu esi tas vīrs vai dāma, kurš noturas priekšā Catcher Car tālāk par jebkuru citu Student Challenge skrējēju visā pasaulē, tu iegūsi savai skolai iespēju palielīties, jo tiksi kronēts par globālo Student Challenge uzvarētaju!

Tev jābūt esošajam studentam universitātē, kuras komandai esi pievienojies.

Neesi skrējējs? Tu tāpat vari pārstāvēt savu skolu Challenge un aizvadīt lielisku dienu ar draugiem. Wings for Life World Run ir ideāli atbilstošs visām spējām, jo ar Catcher Car, visi noslēdz sacīksti. Vairāk kā 130 tūkstoši cilvēku piedalījās pagājušajā gadā, un tie kurus noķēra agri vienkārši sāka svinēt savus sasniegumus ātrāk.

Un te ir galvenais iemesls, kāpēc jāpiedalās: 100% dalības maksu un ziedojumu Wings for Life World Run tieši nonāks izpētei, kuras mērķis atrast veidu, kā mugurkaula traumu ārstēt. Tātad neatkarīgi no tā cik tālu no cik tālu, aizskriesi, aiziesi vai aizbrauksi ratiņkrēslā, tu patiešām būsi varonis.

Neredzi savu universitāti sarakstā, bet tāpat vēlies palīdzēt cilvēkiem ar mugurkaula traumu? Lejupielādē aplikāciju App Store vai Google Play, vai reģistrējies skrējienam pasākuma norises vietā apmeklējot www.wingsforlifeworldrun.com.

Par Wings for Life mugurkaula izpētes fondu

Miljoniem cilvēku visā pasaulē ir atkarīgi no ratiņkrēsla pēc mugurkaula traumas. Visbiežāk – satiksmes negadījuma vai kritiena rezultātā. Wings for Life ir bezpeļņas mugurkaula izpētes fonds ar misiju rast mugurkaula traumu ārstēšanas iespējas. Kopš 2004.gada, Wings for Life ir atbalstījuši dzīvi mainošus izpētes projektus un klīniskos pētījumus visā pasaulē. Lai arī tā izārstēšanu vēl jāatklāj, notiek patstāvīgs progress. Pilnīgi visi Wings for Life World Run dalības maksas ienākumi un ievāktie līdzekļi no šī globālā skriešanas pasākuma palīdzēs sasniegt Wings for Life galveno mērķi. Katrs Wings for Life World Run un ar Wings for Life World Run App veiktais solis, ir solis pareizajā virzienā – www.wingsforlife.com

Par Wings for Life World Run

Vienā dienā katru gadu Wings for Life World Run vienlaikus norisinās vairākās vietās un caur aplikāciju visā pasaulē, visiem sākot vienā laikā, neatkarīgi no diennakts stundas, visiem esot ar vienu mērķi – gūt līdzekļus Wings for Life Foundation.

Dalībnieki skrien tik tālu cik spēj, līdz viņiem garām paiet kustīgā finiša līnija – ķērājmašīna jeb “Catcher Car”, kura dzenas pakaļ skrējējiem pa trasi, ar laiku palielinot savu ātrumu, līdz noķerti visi skrējēji. Šī kustīgā finiša līnija ļauj jebkādu spēju dalībniekiem noslēgt skrējienu – lēnākos apsteidz jau agri, bet pēdējais vīrietis un sieviete, kurus noķer pēc starta pasākuma norises vietā, tiek pasludināti par Wings for Life World Run čempioniem.

100% dalības maksu ieņēmumi un ziedojumi tiek vērsti meklējumiem rast mugurkaula traumu ārstēšanas iespējas; un tikai trīs gados, kopš tas 2014.gadā notika pirmo reizi, World Run piesaistījis vairāk kā 280,000 cilvēkus no 193 valstīm, lai skrietu vairāk kā 38 valstīs sešos kontinentos. Kopā viņi savākuši €13,8 miljonus eiro, veicot vairāk kā 2,8 miljonus kilometru.

Wings for Life World Run App

Wings for Life World Run App ļauj ikvienam, jebkurā vieta pasaulē, pievienoties globālajai kustībai, pat ja viņi nevar ierasties uz kādu no pasākuma norises vietām. Aktivizējot aplikāciju uz sava telefona, skrējējs var piedalīties Wings for Life World Run, tikt izsekots ar virtuālo Catcher Car, tajā pašā laikā kā visi pārējie Wings for Life World Run skrējēji visā pasaulē.

Partneri

Wings for Life World Run lepni par atbalstu no Puma un BF Goodrich.

www.wingsforlifeworldrun.com 

Publicēts iekš Der zināt | Komentēt