08.09.2014. Sēdes protokols

Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes Studentu pašpārvaldes sēdes

PROTOKOLS

Rīgā    

(2014.09.08.)

Sēdes sākums – 18:20

Sēdi vada – Zane Ozoliņa

Sēdi protokolē – Anita Bērziņa

Sēdē piedalās – Laura Hippe, Anna Lanka, Dita Pelnēna, Nora Ķibilda, Agija Lāce, Juris Ķibilds, Zane Ozoliņa, Anna Kiršteina, Kārlis Vilks, Roberts Lipskijs, Evelīna Puzo, Žanete Zommere, Laima Jansone, Jānis Stāvusis, Brigita Zutere, Kristīne Čerļenoka, Anita Bērziņa

Viesi – Aija Treimane, Linda Feldmane, Kristīne Soboļevska, Anastasija Caica, Katrīna Daila Neiburga, Jēkabs Fridmanis, Jānis Gruduls, Roberts Čakšs, Linda Vēsma, Santa Neimane

Darba kārtība:

  1. Valdes jaunumi

4.-5. oktobrī notiks BF Akadēmiskais seminārs Kolkā, pieteikšanās līdz 25. septembrim

a) AK

Vasarā tika veiktas izmaiņas MSP kursā Inovatīvās darbības pamatprasmes – jauns pasniedzējs, kursa saturs. Akadēmiskā diskusiju un filmu vakara rīkošanai nepieciešamas idejas. Jāpaskatās studiju kursu novērtējuma anketas, vai ir lietas, kuras vajadzētu uzlabot. AK sēde septembra beigās.

b) KK

Vasarā – NuR organizēšana. Nākamnedēļ ceturtdien spēļu vakars. Nākamā sēde nākošās nedēļas sākumā.

c) SAK

Vasarā tika apkopota cūkzivs vēsture, izveidota biologu dienasgrāmata (tiks publicēta vēlāk), tiek apkopotas pēdējo 5 gadu bildes no biologu pasākumiem. Izsūtīts pieteikums sponsoriem nākamajam pusgadam. Plānots strādāt ar sponsoriem, reizi mēnesī mājaslapā rakstīt rakstus, kā arī atskata rakstu par NuR. Mājaslapas sadaļā “der zināt” publicēt fakultātes domes, studiju programmu padomes un LU SP pārstāvju vārdus.

  1. BF SP logo konkurss

BF SP logo konkursa nolikums ir izlabots un sagatavots, konkursa dalībniekiem tas pieejams  mājaslapā. Konkursa termiņš 10.09.2014 – 13.10.2014.

Balsojums par nolikuma apstiprināšanu: par – 17 , pret – 0 , atturas – 0.

  1. Budžeta grozījumi

Iepriekšējie budžeta grzījumi netika apstiprināti. 50€ no biroja papīram paredzētās naudas tiek pārcelta uz pozīciju "apkalpojošais personāls" BF 70 gadu jubilejas pasākumam.

Balsojums par naudas novirzīšanu:

a) spēļu konsolei, par – 0, pret – 11, atturas – 6.

b) BF jubilejas pasākumam, par – 16, pret – 0, atturas – 1.

  1.  Toneri printerim

Par toneru nomaiņu atbildīga Anita.

  1. Sadraudzība ar citu FSP/augstskolu

Varētu rīkot JBS kopā ar citas fakultātes/augstskolas pašpārvaldi. Zane sagatavo iespējamos variantus, ar ko kopā varētu rīkot semināru. JBS tiek plānots decembra sākumā.

  1. Ziemassvētku balle

Ziemassvētku balli rīkojam kopā ar ĢZZF, un kopīgi lemjam par trešo fakultāti, ar ko sadarboties.

  1. Jubilejas nedēļa

Termiņi atbildīgajiem par darbiem tiks sarunāti nākamajā kopsēdē.

Par diskusiju vakaru atbildīgie – Jānis, Žanete un Elviss – izveido sarakstu ar cilvēkiem, ko varētu aicināt uz diskusiju vakaru un izsūta visiem elektroniski līdz nākamajai pirmdienai. Līdz nākamajai kopsapulcei Jānis sarunā pasākuma vadītāju (J.Šteinbergs)

Pēc svinīgā koncerta LU aulā piektdienā, fakultātē rīkojam balli pasniedzējiem un studentiem (varētu rīkot zooloģijas muzejā).

Ideja par dzīvo mūziku, jānoskaidro kādas grupas varētu izvēlēties. Zane parunā ar dekānu par balles finansēm, mūziku un telpām.

  1. NuR izvērtējums

Google dokumentā izveidots izvērtējums, kurā visi organizatori aizpilda izvērtējumu, sarakstot ieteikumus nākamajam gadam.  Jānopērk lamināta plēvītes – atbildīgais Roberts Č.

  1. Sadraudzības pasākums pie Elvisa

Sadraudzības pasākums varētu notikt oktobra pirmajā nedēļā, ceturtdienā vai piektdienā.

  1. Dažādi

a)      Nora pajautā Kalvišķim datora paroli

b)     20.09. nepieciešami cilvēki, kas var palīdzēt DZM pasākumā – pieteikties pie Melānijas vai Žanetes

c)      Turpmāk kopsēdes notiks ceturtdienās, nākamā – 18. vai 25. septembrī.

Sēdes beigas: 20:19

Sēdes vadītājs: ______________ /Zane Ozoliņa /

Sēdes protokolists: _______________ /Anita Bērziņa /        

Šis ieraksts tika publicēts Pašpārvalde, Sēdes. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *