08.12.2014. BF SP sēdes protokols

Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes studentu pašpārvaldes sēdes

PROTOKOLS

Rīgā    

(2014.12.08)

Sēdes sākums – 18:24

Sēdi vada – Žanete Zommere

Sēdi protokolē – Liene Dārta Dumpe

Sēdē piedalās –

Biedri – Linda Vēsma, Žanete Zommere, Agija Lāce, Linda Feldmane, Anita Bērziņa, Katrīna Daila Neiburga, Zane Ozoliņa, Evelīna Puzo, Nora Ķibilda, Jēkabs Fridmanis, Jānis Stāvusis, Jānis Gruduls, Laura Hippe

Viesi – Liene Dārta Dumpe, Aija Treimane

Darba kārtība:

  1. Valdes jaunumi

Zane – koordinēja LU BF jubilejas nedēļu, organizēja JB Semināru, darbojās ar jaunā budžeta veidošanu.

Juris – tiek veidotas anketas par latīņu valodas kursa nepieciešamību un kredītpunktu sadalījumu maģistru studiju programmā, tiks atsākta LUIS anketu reklamēšana fakultātē. Nakošā akadēmiskās komisijas sēde varētu notikt pēc 1. janvāra.

Žanete – darbojās JBSemināra organizēšanā.

  1. Ziemassvētku balle – aktualitātes

Mūzikas tehniskais nodrošinājums uzticēts mums. Galdiņu rezervācija beigusies. Nepieciešams aktīvāk reklamēt iespēju iegādāties biļetes BF studentu vidū. Trūkst palīgu telpu dekorēšanai un novakšanai, sakārtot telpas pēc balles piesakās Jēkabs Frīdmanis un Jānis Gruduls.

  1. Jubilejas nedēļa – atskats

1.      Spēļu vakars. Labi apmeklēts. Liels ieguvums ir izveidotās spēles. Erudīcijas konkurss – turpmāk to nepieciešams rīkot nedaudz īsāku kā arī nodrošināt aktivitātēm līdzvērtīgus apbalvojumus. Kaut arī daļa darbu tika veikti steigā, darba grupa labi sastrādājās.

2.      Orientēšanās. Darba grupā novērota laba savstarpējā komunikācija, taču nepieciešams uzlabot spēju pieturēties termiņiem. Kaut arī pasākuma organizēšanas laikā pēkšņi saslima vadītājs Juris Ķibilds, par pasākumu saņemtas labas atsauksmes no dalībniekiem un veidotājiem, to vajadzīgs atkārtot.

3.      Sarunu vakars. Kaut arī to veidoja ļoti neliela darba grupa, pasākums izdevies. Turpmāk nepieciešams šādu pasākumu labāk reklamēt studentu vidū un atrast piemērotākas telpas tā organizēšanai.

4.      Koncerts. Priekšnesums izdevies. Turpmāk šādus koncertus būtu jārīko nedaudz vēlāk, lai tas nekonfliktētu ar darba laiku.

5.      Balle BF telpās. Studentu aktivitātēm paredzētajā telpā uzturējās maz cilvēku un DJ krasā aiziešana iztraucēja pasākuma norosi. Aktivitātes izvērtās nedaudz izkaisītas pa fakultātes telpām. Izdevies veikt efektīvu telpu sakārtošanu pēc balles.

6.      Hūdiji – labi organizēta izdalīšana, hūdiju iegādi nepieciešams atkārtot labāk reklamējot un ar garāku pieteikšanās laiku.

7.      Mamuta apsveikums – laba aktivitate balles laikā, tiek plānots to pabeigt decembra laikā.

  1. FSP budžets 2015. gadam

Provizoriskajā budžetā ieviesusies kļūda aprēķinos, tādēļ tas mainīsies, šīs izmaiņas nebūs zināmas ātrāk par janvāri.

Atklātajā balsojumā: par – 13, pret – 0, atturas – 0. FSP budžets 2015. gadam tiek vienbalsīgi pieņemts.

  1. Dažādi

Fizikas un matemātikas fakultātes studentu pašpārvalde vēlas ar mums sadarboties kāda pasākuma organizēšanā., tā, iespējams, varētu būt Valentīndienas balle.

Teambuilding pasākumam Linda V. jau ir atradusi pasniedzēju, tas varētu notikt janvāra beigās.

Sēdes beigas: 19:35

Sēdes vadītājs: ______________ /Žanete Zommere/

Sēdes protokolists: _______________ /Liene Dārta Dumpe/

Šis ieraksts tika publicēts Pašpārvalde, Sēdes. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *