Studē, domā, radi – LU studentu ideju realizēšanai pieejami 30 000 EUR

Lai sekmētu Latvijas Universitātes (LU) studentu iesaistīšanos akadēmiskās dzīves veidošanā, veicinātu pieredzes gūšanu un jaunrades attīstību ar 1. februāri Latvijas Universitātes Studentu padome (LU SP) izsludina LU studentu Projektu konkursu. Kopējais projektu konkursa finansējuma fonds 2015. gadam vairāk nekā 30 000 EUR.

Ikviens LU studējošais var iesniegt projektus studiju procesa uzlabošanas, zinātnes, kultūras, sociālajā vai sporta jomā gan individuāli, gan kā studentu organizāciju pārstāvji. Projektus studenti katru mēnesi var iesniegt līdz mēneša pēdējai darba dienai un tos ik mēnesi izvērtēs komisija, mēneša laikā sniedzot atbildi, vai projekts ir atbalstīts. Lai pretendētu uz finansiālo atbalstu, studentiem ir jāsagatavo projekta pieteikums, izklāstot savu ideju, tās īstenošanas plānu un izmaksu aprēķinu.

Projektu izvērtēšana sastāv no divām atlases kārtām:

  • 1.     Pirmā atlases kārta – tiks izvērtēti projektu pieteikumi pēc sekojošiem kritērijiem: novitāte, ilgtspēja, projekta ieguvumi, projekta iespējas sekmēt LU studentu iesaistīšanu akadēmiskajās aktivitātēs, sociālo problēmu risināšanā vai ietekmi uz studiju procesa kvalitātes uzlabošanu.
  • 2.     Otrā atlases kārta – projektu ideju prezentēšana projektu izvērtēšanas komisijai. Uz šo kārtu tiks aicināti labākie pirmās kārtas pretendenti.

Izvērtējot projektu idejas, tiks ņemts vērā, vai tās ir iespējams realizēt pieejamā finansējuma apmērā. Pieejamais finsnsējums pa jomām: studiju procesa uzlabošanai – 17516 00 EUR, zinātnes un akadēmiskajiem projektiem – 9000 EUR, sociālajiem projektiem – 4000 EUR, kultūras un sporta projektiem – 1000 EUR. Projektus var iesniegt, kamēr ir pieejams projektu finansējums vai līdz 30. septembrim. Ar precīzu pieteikšanās kārtību un nepieciešamajiem dokumentiem var iepazīties NOLIKUMĀ.

Rezultāti tiks pieņemti mēneša laikā pēc pieteikuma termiņa beigām, kā arī publicēti LU Studentu padomes mājas lapā www.lusp.lv un LU Portālā lu.lv.

Jautājumus par projekta iesniegšanu, finansējuma piešķiršanas kārtību un atbalstāmajām finansējuma pozīcijām var uzdot, rakstot uz lusp@lusp.lv vai nākot uz LU Studentu padomes biroju, Raiņa bulvāris 19, 144. kab., LU SP biroja darba laikā. LU Studentu padome gan aicina iepriekš kārtīgi iepazīties ar projektu konkursa nolikumu.

Šis ieraksts tika publicēts Der zināt. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *