Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes studentu pašpārvaldes sēdes PROTOKOLS

 

LATVIJAS UNIVERSITĀTES

BIOLOĢIJAS FAKULTĀTES

STUDENTU PAŠPĀRVALDE

Rīga, Jelgavas iela 1, LV-1004; tālr.:29161238,

E-pasts: lubfsp@gmail.com

    

 

Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes studentu pašpārvaldes sēdes

PROTOKOLS

Rīgā    

11.01.2018.

Sēdes sākums – plkst. 18.09

Sēdi vada – Aija Treimane

Sēdi protokolē – Stefānija Dubra

Sēdē piedalās: Elza Birbele, Paula Vilka, Madara Metāle, Silva Gradovska, Ita Leišavniece, Aija Treimane, Stefānija Dubra, Kristīne Soboļevska, Liene Laizāne, Rūta Romanosa

 

Viesi: Elīna Ellere, Maija Rozenberga, Beate Bērziņa

 

Darba kārtībā:

  • Darba kārtības apstiprināšana
  • Mandātu apstiprināšana
  • Biroja administratora vēlēšanas
  • BF SP mērķi
  • Sadarbības komisija
  • LUIS anketas
  • Biologu intervēšana
  • Finanšu darba grupa
  • Komisiju aktualitātes
  • Ārējās aktualitātes
 

1.Darba kārtības apstiprināšana

Par- 10

Pret- 0

Atturas- 0

Darba kārtība apstiprināta.

 

2. Mandātu apstiprināšana

 

Aija Treimane- Vēlos paziņot, ka Inese Grigāne nolika mandātu un nākamais cilvēks, kas pretendē uz BF SP mandātu ir Madara Zaķe! Viņa nav sēdē, bet vēlas mandātu. Varam veikt balsojumu par Madaras Zaķes BF SP mandāta apstiprināšanu.

Par- 9

Pret- 1

Atturas- 0

Atklātā balsojumā Madara Zaķe tiek ievēlēta par LU BF SP biedru.

 

3. Biroja administratora vēlēšanas

 

Tiek pieņemts lēmums biroja administratora vēlēšanas veikt atklāti

Izvirzīti: Beate Bērziņa, Elza Birbele, Stefānija Dubra, Rūta Romonosa, Elīna Ellere, Liene Laizāne, Ita Leišavniece.

Kandidatūru uztur: Stefānija Dubra

Par- 10

Pret- 0

Atturas- 0

Atklātā balsojumā Stefānija Dubra tiek ievēlēta par LU BF SP biroja administratoru.

 

4. BF SP mērķi

 

Aija Treimane vēlas piesaistīt visu komisiju vadītājus, lai sakopotu komisiju individuālos mērķus.

 

Kristīne Soboļevska (akadēmiskās komisijas mērķi)- Pirmkārt, izmainīt abu divu konkursu nolikumus. Par cik šobrīd pēc SZKK un ZLK konkursiem  ir palikusi pāri nauda un nolikumos ir nepilnības, es vēlos tās mainīt, lai mēs varētu maksimāmli izmantot mums piešķirtos līdzekļus un lai tie tiktu iztērēti godīgi.Otrkārt, vēlos uzlabot Imunoloģijas kursu un citus problēmkursus, piemēram Angļu valodu. Treškārt labi noreklamēt LUIS anketas.

Madara Metāle(kultūras komisijas mērķi). Pirmkārt, laicīga pasākumu izziņošana(divas nedēļas pirms katra pasākuma)

Ita Leišavniece- tas lielos gadījumos nestrādā.

Aija Treimane- mums nav obligāti jāizziņo pasākums ar plakātu un pilnu informāciju, bet varam divas nedēļas pirms tam uztaisīt eventu ar datumu un tekstu, ka informācija sekos!

Madara Metāle- sadarboties vairāk ar citām fakultātēm, kas nav ierastās fakultātes pasākumu organizēšanā.

Aija Treimane- varbūt mēs varam sadarboties ar LLU vai citām fakultātēm?

Ita  Leišavniece- bet viņi ir Jelgavā.

Kristīne Soboļevska- Bet ir arī universitātes Rīgā.

Elīna Ellere- vai es varētu caur pašpārvaldi taisīt ar citiem cilvēkiem balli? Man ir pazīstami cilvēki, kas vēlas kopā rīkot pasākumus.

Madara Metāle- ir vēl viens punkts- uzturēt aktīvu Kultūras komisijas čatu

Stefānija Dubra- uzvarēt LU SP gada balvā ar Zaļumballīti!

Paula Vilka(sabiedrisko attiecību komisijas mērķi). Pirmkārt- uzlabot mājaslapu, kas jau ir sākts darīt.

Maija Rozenberga- iekšējā komunikācija pagājušajā gadā nebija ļoti laba, vai to nevajadzētu pielikt klāt?

Aija Treimane- tas nav SAK pārziņā.

Stefānija Dubra- Kas notiek ar bukletiem?

Kristīne Soboļevska- kas ar tiem pagājušajā gadā notika?

Aija Treimane- Mēs uztaisījām savu dizainu bukletiem, bet dekānanam nepatika un vadība uztaisīja nesmukus bukletus uz parastām A4 lapām. Vai mums bukleti vispār ir vajadzīgi?

Stefānija Dubra- Es domāju, ka mums nav vajdzīgi bukleti ar pārāk lielu informācijas saturu, bet smuki izveidoti nelieli uzskates materiāli par fakultāti un interneta vietnēm, kur redzama sīkāka informācija.

Aija Treimane– kas notiek ar video rullīšiem? Pagājušajā gadā par Kolkas māju! Kas ir ar logo?

Paula Vilka- par video rullīšiem un Kolkas māju man Sandra neko nav stāstījusi, bet logo konkursu plānojam izsludināt.

Kristīne Soboļevska- vai mēs varam izludināt konkursu drīzumā un ļaut iesūtīt līdz reģistrācijas nedēļas beigām?

Paula Vilka- Jā, un ja nebūs normālu logo, mēs par SP logo liekam mamutiņus

Aija Treimane- paldies, kopējos pašpārvaldes mērķus jau izrunājām seminārā!

 

5.Sadarbības komisijas vēlēšanas

 

Aija Treimane- Ita bija izsludinājusi topošās sadarbības komisijas sēdi, bet uz to ieradās tikai cilvēki, kuiem Ita palūdza. Vai citiem šis neinteresē? Ja nav interesenti, tad nav jēgas no komisijas izveides.

Ita Leišavniece- Tajā laikā pirmkursniekiem bija eksāmens

Aija Treimane- Ita, vai tu esi tik pat griboša vadīt šo komisiju?

Ita Leišavniece- Jā!

Aija Treimane- Ir jāizsludina elektroniskais balsojums par šo, es papildināšu jauno nolikumu, kur iekšā ir Sadarbības komisija un izsludināšu elektronisko balsojumu.

 

6. LUIS anketēšana

 

Aija Treimane- dodu vārdu Kristīnei Soboļevska

Kristīne Soboļevska- Pirmkārt, es aicinu jums visiem kārtīgi aizpildīt LUIS anketas un reklamēt saviem kursa biedriem tās aizpildīt. Un galvenais ir runāt ar saviem kursa biedriem, lai tiešām kvalitatīvi aizpilda anketas. Ja, piemēram, cilvēki sūdzās par sliktu kursu, kur visi sūdzās, bet anketas rāda, ka ir kurss ir labs, tad mēs nevaram neko izdarīt, akadēmiskajai komisijai ir sasietas rokas, lai kaut ko panāktu.

Vēl ir iespējas, ka var taisīt memes vai kaut ko, kas piesaista uzmanību! Ja kādam ir idejas par plakātiņu, var man rakstīt un sūtīt, lai cilvēkiem visu laiku tiek atgādināts par  saprātīgu aketu aizpildīšanu!

 

7. Biologu intervēšana

 

Aija Treimane- Dodu vārdu Paulai Vilkai

Paula Vilka- mēs SAK sēdē runājām, ka Facebook lapā un BF SP mājas lapā mēs varētu likt intervijas ar biologiem, kas dara kaut ko interesantu ārpus bioloģijas. Es jau runāju ar Andri Baltvilku, ka viņam patīk šī ideja,  viņš arī labprāt fotogrāfētu šos cilvēkus. Viņš taisa arī grafiti, paņēma akadēmisko gadu un ceļojis apkārt pa pasauli.

Kristīne Soboļevska- Es zinu, ka vinam vecam biologam ir bizness,kurā tiek taisītas mēbeles no dzīvnieku ragiem. Viņu varētu intervēt.

Paula Vilka– Lielu interesi izvirzīja Līva, kas grib intervēt biologus, viņa ir kautrīga, bet grib pārvarēt bailes. Mēs plānojam kopā izdomāt jautājumus un Andris Baltvilks būs pirmais cilvēks, kas tiks intervēts.

Madara Metāle- vai mēs nevaram uztaisīt video?

Kristīne Soboļevska- tad mums vajag kvalitatīvi to taisīt, tas nav tik viegli!

Elza Birbele- tad mums vajag arī labu vietu, kur filmēt.

Aija Treimane- varbūt mēs varam sākt ar intervijām un vēlāk jau sākt taisīt video, kad pašpārvaldei tiks nopirkta kamera un kāds gribēs šos video taisīt? Kādam ir jautājumi? Ja nav, varam pāriet pie nākamā punkta.

 

8. Finanšu/dokumentu darba grupa

 

Aija Treimane- mēs plānojam taisīt darba grupu par dokumentu kārtošanu, kurā obligāti jāpiedalās valdes locekļiem, cilvēkiem, kas māk to darīt(Silva un Stefānija) un labprāt gaidīsim interesentus.

Stefānija Dubra- Es labprāt to noorganizētu un uztaisītu doodli par šo. Mans redzējums šim ir uztaisīt visiem kopīgi tāmes un komandējumu papīrus visam gadam, lai šis nav jādara pēdējā mirklī un, kad ir nepieciešams, mēs varam vienkārši aizsūtīt un aiznest Ilonai! Informācija sekos.

 

9. Komisiju aktualitātes

 

Akadēmiskās komisijas sēde būs tad, kad būs pieejamas LUIS anketas!

Sabiedrisko attieciību komisija pagaidām strādājā ar intervijām.

Kultūras komisija nolēma nerīkot Valentīndienas balli, jo tā kā musu mērķis ir rīkot pasākumus ar citām fakultātēm, bet fakultātes, ar kurām neesam neko rīkojuši, jau ir aizņemtas. Tas nav tā vērts, mums nav pietiekami daudz ienākumu no šīs balles, nav cilvēku, kam tam ir laiks un motivācija. Mēs labāk piedāvājam rīkot jaunus pasākumus, piemēram, iet uz patversmi! Kultūras komisija organizēs VBO spēlu vakaru!

Aija Treimane- ir vēlams, ka studenti arī nāk, jo tad tie skolēni vairāk atveras.

 

10. Ārējās aktualitātes

 

Silva Gradovska- Līdz šim ir bijušas 2 kopsapulces, kur tika apstiprināti mandāti, valde vēl netika ievēlēta līdz galam, bet par priekšsēdētāju tika ievēlēta Signe Skutele, vēl valdē ir Renards Ozoliņš, Brenda Beķere, Māra Ulme, Jurģis Kalniņš un Patrīcija Ošļevska. Nav ievēlēti cilvēki uz akadēmiskās komisijas virziena vadītāja un projekta virziena vadītāja amatus. Apstiprinājām visus provizoriskos FSP budžetus.

Kristīne Soboļevska- Domē tika apstiprināts maģistru kurss zaļajiem 4 KP apjomā. Nākamgad nebūs biofizika un toksikoloģija. Vairs nav, kas vada šod kursus. Kamēr neatradīsies neviens, kas to dara, tikmēr šie kursi nebūs. SPP apstiprināja vairākus medicīnas fakultātes kursus.

Aija Treimane- Mums SP telpā ir vajadzīga talka, es izsludināšu talku, uz kuru vajadzētu ierasties gan vecajiem, gan jaunajiem SP cilvēkiem. Vajadēga arī talka ar citām FSP, lai sakārtotu sēžu telpu.

Stefānija Dubra- es jau Valdes vēlēšanās stāstīju, ka vēlētos uzlabot Kolkas māju, rakstīt projektu, lai sataisītu tur kanalizāciju, nosiltinātu un uzlabotu labaratorijas. Pirmie darbiņi no manas puses ir sarunas ar U.Kondratoviču un cilvēkiem no LU, kas ir kompetenti šajā jomā, vēlāk sekos darba grupa par šo! Aicinu visus iesaistīties, jo paši vēlamies Kolkas māju saglabāt.

Aija Treimane- Vai kādam ir jautājumi, iebildumi? Ja nē, pasludinu sēdi par slēgtu!

 

BAUMU KASTE- tas tiem, kas nāk uz sēdi!

 

Sēdes beigas: plkst. 20.15

Sēdes vadītājs: ______________ /Stefānija Dubra/

Sēdes protokolists: _______________ /Stefānija Dubra/

 

Šis ieraksts tika publicēts Der zināt. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *